Een goed gesprek! Dat was het weer!

Door: Esther Glas

Een goed gesprek! Dat was het weer! Duidelijk is dat de ambtenaren en de wethouder het in te zetten proces om tot een nieuwe invulling van de markt te komen zeer serieus nemen. Ze willen ingaan op de algemene wens, namelijk participatie van alle betrokken partijen. Er is vlak voor de zomer een presentatie geweest door een externe expert over Community Processing. Dat dit proces voor Hengelo echt nieuw is en echt anders is dan voorgaande of huidige participatie-processen, is in de presentatie helder geworden. De ambtenaren waren verrast over het verhaal en de ervaringen elders in Nederland. Community Processing is echt in het land van bestuurders een innovatieve weg die ook in Hengelo ingeslagen kan worden.

Tijdens de politieke markt (‪27 juni‬ j.l.) over de Markt hebben alle politieke partijen zich uitgesproken voor participatie van de samenleving in Hengelo in het besluitvormingsproces over de markt. Wij van BOP zouden heel graag zien dat de raad en het college dezelfde presentatie krijgen over Community Processing, die de ambtenaren hebben genoten, zodat iedereen precies weet wat het inhoudt en het niet alleen ervaren wordt als een ‘gril’ of ‘toverwoord’, maar ook ervaart dat het echt werkt. Niet alleen in het vormen van een breedgedragen plan, maar ook in het vertrouwen van de burger richting het stadsbestuur. Echt goed begrijpen is hierin belangrijk. Want Community Processing doe je of doe je niet. Je kunt het niet een klein beetje doen.

Omdat de bestuurders (uiteraard) niet alleen op slechts een presentatie willen afgaan, is er vanmiddag (donderdag 19 september) een presentatie van een ander mogelijk proces wat ingezet kan worden voor een breed gedragen plan voor onze markt. Volgende week dinsdag worden beide mogelijke ‘aanvliegroutes’ in een informele setting door ambtenaren gepresenteerd aan raadsleden. Daarna zal het college en de raad zich over het te kiezen proces buigen (eind september) en wellicht volgt er in de week van 1 oktober een uitnodiging voor een politieke markt.

Er is ons beloofd dat we op de hoogte gehouden worden van de verschillende stappen, ervaringen en het vervolg. Wij vertrouwen daarop en bedanken de gesprekspartners voor een prettige, open en kritische samenwerking.
Wij blijven het volgen en zullen jullie zodra er nieuws is informeren!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *